Myszyniec, dn. 10.08.2022 r.

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola zamówień publicznych udzielonych w trybie bezprzetargowym udzielonych w 2021 r. pod względem ich ilości, zasady gospodarności oraz zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji:

   /-/  Teresa Łachacz