herb

W związku z otrzymanym zgłoszeniem z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce  o występowaniu  śniętych ryb na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” w miejscowości Wydmusy, ul. Miodobrania 1, nad zbiornikiem „Wykrot", informuję, że w dniu 16.08.2022 r. został zwołany w trybie pilnym Sztab Zarządzania Kryzysowego. 

Podczas zebrania ustalono kierunki działań związanych z zaistniałą sytuacją. W związku z tym uruchomiono odpowiednie procedury i  powiadomiono instytucje: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - Wydział Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ostrołęce, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ostrołęce, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrołęce.

Ponadto informuję, że w dniu 16.08.2022 r. zostały wyłowione śnięte ryby przez przedstawicieli PZW Ostrołęka, członków  Koła PZW nr 40 w Myszyńcu oraz Społeczną Straż Rybacką  i przekazane do utylizacji.

W dniu 17 sierpnia br. zostały pobrane próbki wody oraz próbki śniętych ryb do badania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ostrołęce, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ostrołęce.

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 obyło się kolejne spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - Wydziału Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu oraz Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, na którym przedstawiłam dotychczas podjęte działania oraz omówiłam dalsze procedury związane z obecną sytuacją  w zbiorniku wodnym „Wykrot”. O dalszych wynikach działań i  badań będę informować na bieżąco.

Przypominam,  iż od  dnia 16 sierpnia 2022 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody na terenie zbiornika wodnego w Wykrocie.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk