Myszyniec, dn. 26.08.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

1.   Rozpatrzenie petycji (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).

2.   Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

  /-/   Robert Rydel