Myszyniec, dn. 30.08.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI BUDŻETU,

OŚWIATY I ZDROWIA

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej.
  2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
  3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym analiza ich aktualnej sytuacji finansowej.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/   Marek Trzciński