Przyducha

W związku z otrzymanymi pismami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce z dnia 25.08.2022 r. oraz od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce z dnia 05.09.2022 r. informującymi o przebadaniu wody i śniętej ryby – nie stwierdzono widocznych symptomów zanieczyszczenia wód  Zalewu Wykrot jak i rzeki Rozogi oraz wykluczono obecność polichlorowanych bifenyli (PCB), pestycydów chloroorganicznych oraz metali ciężkich.

Obie instytucje przyjęły, że najprawdopodobniej przyczyną pojawienia się śniętych ryb w Zalewie Wykrot były niekorzystne warunki atmosferyczne tj. wysoka temperatura powietrza i wody, brak opadów deszczu co mogło przyczynić się do znacznego spadku tlenu w wodzie tzw. przyducha.

W związku z powyższym odwołuje się całkowity zakaz wchodzenia do wody na terenie zbiornika wodnego w Wykrocie.

Dziękuję za włączenie się do akcji wyławiana śniętych ryb Społecznej Straży Rybackiej oraz członkom kół PZW nr 40 z Myszyńca oraz nr 38 Narew Ostrołęka.

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

W załączeniu: