Myszyniec, dn. 05.10.2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola wydatkowania środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r., w tym kontrola dotacji udzielonych dla Stowarzyszenia „Myszynianki” i TPD Oddział Powiatowy w Ostrołęce.
  2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

     /-/ Teresa Łachacz