Myszyniec, dn. 07.11.2022 r.

 Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Myszyniec.
  2. Projekt budżetu na 2023 rok – inwestycje.
  3. Sprawy różne.

Możliwe wyłączenie jawności w części, gdy będą poruszane dane osobowe.

 

Przewodnicząca Komisji:

 / -/  Małgorzata Brodzik