Węgiel

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie 2000,00 zł brutto za tonę. Osobami uprawnionymi do zakupu tego paliwa są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, dostępna ilość paliwa stałego możliwa do zakupu wynosi: 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r., oraz 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r..

Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia 2023 r.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego do 31.12.2022 r., powinny złożyć wniosek do 30 listopada 2022 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. nr  12.  Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.myszyniec.pl oraz w tut. Urzędzie Miejskim.


Załączniki: