Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektów statutów sołectw: Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec-Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe I, Wolkowe II, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek przeprowadzone zostały w dniach od 03 października do 2 listopada 2022 r. w formie zbierania pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców do projektów statutów na formularzu.

W tej sprawie ukazało się na stronie internetowej Gminy Myszyniec https://www.myszyniec.pl/ ogłoszenie Burmistrza Myszyńca wraz z załącznikami. Wypełniony formularz można było złożyć w okresie przeprowadzania konsultacji w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Myszyńcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec albo drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:

1.    Sołectwo Białusny Lasek – w konsultacjach wzięło udział 28 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

2.    Sołectwo Charciabałda – w konsultacjach wzięło udział 29 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

3.    Sołectwo Cięćk – w konsultacjach wzięło udział 29 mieszkańców, 29 osób wyraziło pozytywną opinię, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

4.    Sołectwo Drężek – w konsultacjach wzięło udział 15 mieszkańców, nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji do projektu statutu

5.    Sołectwo Gadomskie – w konsultacjach wzięło udział 15 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

6.    Sołectwo Krysiaki – w konsultacjach wzięło udział 28 mieszkańców, 28 osób wyraziło pozytywną opinię, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

7.    Sołectwo Myszyniec-Koryta – w konsultacjach wzięło udział 20 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

8.    Sołectwo Myszyniec Stary – w konsultacjach wzięło udział 32 mieszkańców, 26 osób wyraziło pozytywną opinię, 6 osób zgłosiło uwagi do projektu statutu.

9.    Sołectwo Niedźwiedź – w konsultacjach wzięło udział 16 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

10.Sołectwo Olszyny – w konsultacjach wzięło udział 18 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

11.Sołectwo Pełty – w konsultacjach wzięło udział 29 mieszkańców, 29 osób wyraziło pozytywną opinię, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

12.Sołectwo Świdwiborek – w konsultacjach wzięło udział 16 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

13.Sołectwo Wolkowe I – w konsultacjach wzięło udział 24 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

14.Sołectwo Wolkowe II – w konsultacjach wzięło udział 20 mieszkańców, 18 osób wyraziło pozytywną opinię, 2 osoby zgłosiły uwagi do projektu statutu.

15.Sołectwo Wydmusy – w konsultacjach wzięło udział 32 mieszkańców, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

16.Sołectwo Wykrot – w konsultacjach wzięło udział 32 mieszkańców, 32 osoby wyraziły pozytywną opinię, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

17.Sołectwo Zalesie – w konsultacjach wzięło udział 20 mieszkańców, 18 osób wyraziło pozytywną opinię, 2 osoby wyraziły negatywną opinię.

18.Sołectwo Zdunek – w konsultacjach wzięło udział 14 mieszkańców, 14 osób wyraziło pozytywną opinię, nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutu.

Ogółem w konsultacjach wzięło udział 417 mieszkańców.

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwałą nr XXXII/359/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw. Opiniowane projekty statutów zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Myszyńcu do uchwalenia.

 BURMISTRZ

 /-/Elżbieta Abramczyk

Załączniki: