Myszyniec, dn. 16.11.2022 r.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

 
ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Myszyńcu zgodnie z uchwałą Nr II/20/18 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2018 r. udzielonej na 2019 rok.
  2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

/-/ Teresa Łachacz