Myszyniec, dn. 23.02.2023 r.

Przewodniczący
Komisji Budżetu,
Oświaty i Zdrowia

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Marek Trzciński