Myszyniec, dnia 21 marca 2023 r.

IN.GP.0110.1.2023

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Burmistrz Myszyńca zawiadamia mieszkańców wsi Olszyny, ze w dniach od 11 do 18 kwietnia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Myszyniec polegającej na włączeniu do Gminy Myszyniec części obszaru Gminy Kadzidło, obręb geodezyjny Wach, tj. części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3093/1, 3093/2, 3096, 3099 i 252/1345.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy sołectwa Olszyny (obwód konsultacyjny) posiadający czynne prawo wyborcze. Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może wziąć w nich udział tylko jeden raz.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii na karcie konsultacyjnej, która wydawana będzie także w dniach od 11 do 18 kwietnia 2023 r. w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec (siedziba pełnomocników). W celu otrzymania karty konsultacyjnej należy okazać dokument stwierdzający tożsamość. Wypełnioną kartę konsultacyjną należy złożyć do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Mieszkańców w budynku urzędu.

Przewodniczący zespołu do spraw konsultacji

Stanisław Ścibek