Myszyniec, dnia 20 kwietnia 2023 r.

IN.GP.0110.1.2023

Wyniki konsultacji społecznych

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Myszyniec polegającej na włączeniu do gminy Myszyniec części obszaru gminy Kadzidło, obręb geodezyjny Wach, tj. części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3093/1, 3093/2, 3096, 3099 i 252/1345.

1. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 11 do 18 kwietnia 2023 r. w formie wyrażenia opinii na karcie konsultacyjnej przez mieszkańców sołectwa Olszyny posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi: 394.

3. W konsultacjach wzięło udział 22 osoby.

4. Wyniki konsultacji:

a) liczba głosów „jestem za”: 22

b) liczba głosów „jestem przeciw”: 0

c) liczba głosów „wstrzymuję się”: 0

Przewodniczący zespołu ds. konsultacji

Stanisław Ścibek