Myszyniec, dn. 08.05.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyńca.
  2. Kontrola skarg i wniosków od mieszkańców gminy Myszyniec w sprawach funkcjonowania fotowoltaiki i paneli solarnych.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/     Teresa Łachacz

 

 

 

 

.