Myszyniec, dn. 16.05.2023 r.


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wznawiam posiedzenie Komisji Rewizyjnej przerwane w dniu 12 maja br. z następującym porządkiem obrad:
Kontrola skarg i wniosków od mieszkańców gminy Myszyniec w sprawach funkcjonowania fotowoltaiki i paneli solarnych.


Przewodnicząca Komisji:
/-/ Teresa Łachacz