Myszyniec, dn. 30.05.2023 r.

 Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych

 
ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Stan techniczny obiektów sportowych, siłowni i placów zabaw na terenie naszej gminy- wyjazd w teren.
  2. Sprawy różne.

Możliwe wyłączenie jawności w części, gdy będą poruszane dane osobowe.

Przewodnicząca Komisji:

/-/ Danuta Michalska

.