Myszyniec, dn. 13.06.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej.
  2. Ocena wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
  3. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy w 2022 roku.
  4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji:

/-/ Marek Trzciński