Myszyniec, dn. 25.09.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2023 r. o godz. 13.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 10, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o.  w 2022 r.
  2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

  /-/ Teresa Łachacz