Myszyniec, dn. 23.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Komisji.
  2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyńca.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Archacki