Myszyniec, dn. 15.06.2024 r.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
  2. Zapoznanie się z opiniami RIO.

 

Przewodniczący Komisji:

/-/ Jarosław Pawelczyk