Urząd Miejski w Myszyńcu przypomina rolnikom o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Od 1 lutego 2019r. do  28 lutego 2019 r. trwać będzie przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec.

UWAGA

W tym roku dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła i producenci mleka. Do  wniosku należy  załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła przeliczeniu na DJP. Po takie zaświadczenie trzeba udać się do ARiMR.

Od 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej wynosi 100 l. do 1 ha użytków rolnych i 30 l. do każdej DJP bydła.

Producenci, którzy nie wykorzystają w pierwszym okresie całego rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego w decyzji będą mogli składać wnioski na pozostałą do wykorzystania część limitu od 1 sierpnia do 31 sierpnia br.

W pierwszym naborze wnioski można będzie składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w tut. urzędzie, pokoju nr 17 na pierwszym piętrze. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 sierpnia 2018 r.  do 31 stycznia 2019 r.) oraz zaświadczenie z ARiMR o posiadanym stadzie bydła wg. stanu na koniec 2018r.

Wniosek dostępny jest w budynku Urzędu (pokój nr 17) oraz w załączniku.

Pobierz: