Szanowni Mieszkańcy,

Jak zauważyliście, zniknęły pojemniki PCK na odzież używaną, które były ustawione na terenie Myszyńca. Niestety pojemniki nie były opróżniane z wymaganą częstotliwością przez Polski Czerwony Krzyż, stały przepełnione, a odzież była porozrzucana wokół, co psuło wizerunek naszego miasta. Wpływały również skargi części mieszkańców. Z tego też powodu pojemniki zostały zabrane przez PCK.

Pozbyć się odzieży i materiałów tekstylnych można na 3 sposoby:

1)      Oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu przy ul. Targowej;

2)      W dniu odbioru odpadów selektywnych wystawiając w workach zgodnie z harmonogramem w danej miejscowości (raz w miesiącu);

3)      Podczas organizowanych zbiórek przez Polski Czerwony Krzyż (informacje o zbiórkach roznoszone są przez listonoszy).

 

   Burmistrz Myszyńca

          /-/ mgr Elżbieta Abramczyk