PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza stanu dróg gminnych.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel