Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zasad przyznawania pomocy dla następujących operacji objętych PROW na lata 2014 – 2020:

  • 1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych
  • 2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Szkolenie organizowane jest w związku z uruchomieniem naborów wniosków w ramach w/w operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” można składać w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” można składać w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Termin przeprowadzenia szkolenia:  środa -  08 maja 2019r.,  w godzinach  10:00 – 12:10

 

Miejsce  przeprowadzenia szkolenia : Biuro Powiatowe w Ostrołęce, ul. Kościuszki 17, 07-409 Ostrołęka

Serdecznie zapraszamy


Harmonogram szkolenia  dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar a, b, c) oraz „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” objętego PROW na lata 2014 -2020.

 

10:00-10:45

-        omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar a, b, c) w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.)

10:45 -11:00

odpowiedzi na pytania i dyskusja

11:00 -11:10

przerwa

11:10 - 11:55 

-        omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1858 z późn. zm.)

11:55-12:10

odpowiedzi na pytania i dyskusja