Urząd Miejski w Myszyńcu informuję, że Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu, od  dnia 1 stycznia 2020r. odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010) zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów. Umowę można zawrzeć z wybraną firmą, która jest wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, gdzie ma być świadczona usługa.

Na terenie gminy Myszyniec do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisane są nw. podmioty:

Lp.

Nazwa

Adres

Nr telefonu

1.

BŁYSK-BIS Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 108

06-200 Maków Mazowiecki

29/ 71 72 234

506 140 008

2.

MPK Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

 07-401 Ostrołęka

29 7611800

3.

Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel

Laskowiec ul. Mazurska 18

07-401 Ostrołęka

29 764 73 78 

600 011 115 

4.

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

ul. Przykoszarowa 22A

18-400 Łomża

86 218 25 26

5.

EKOPARTNER JACEK SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

85 66 29 800

6.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku,

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

85 675 27 18

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Warszawie Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 70/14

00-175 Warszawa

 

8.

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

 07-401 Ostrołęka

29 7611800

9.

REMONDIS OLSZTYN

Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

89 544 98 00

89 544 98 01

 

Od tego roku nastąpiła także zmiana firmy realizującej odbiory odpadów od mieszkańców, obecnie usługę tą będzie świadczyć firma REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. K.

Prowadzone są rozmowy, aby firma ta przedstawiła również korzystną cenowo ofertę dla naszych przedsiębiorców. W związku z powyższym w najbliższym czasie planowane jest spotkanie przedstawicieli firmy REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. K. z zainteresowanymi przedsiębiorcami (o terminie poinformujemy).

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk