PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów i Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza projektu Statutu Gminy Myszyniec.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XI sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Przyjęcie protokołu.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

  /-/Marek Trzciński