Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce w odpowiedzi na trudną sytuację panującą w kraju, oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną. Mogą z niej skorzystać pracownicy służby zdrowia, seniorzy i osoby przeżywające kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Porady są dostępne za pośrednictwem numerów telefonu (29) 767-61-94 oraz 506-029-478 w godzinach dyżurowania psychologów:

Reklama- mgr Łukasz Możejewski - poniedziałek i środa od 9.00 do 20.00 oraz piątek od 9.00 do 16.00,

- mgr Maciej Maksymiuk - czwartek i piątek od 10.00 do 20.00