Burmistrz Myszyńca informuje, iż z dniem 30 kwietnia zostanie wznowiony handel na targowisku, czasowo ograniczony do artykułów rolno – spożywczych i płodów rolnych. Zasady zachowania i handlu, ze względu na stan epidemii, zostały określone w nowym regulaminie, dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego. Należy się z nimi zapoznać i respektować.