Flaga Ukrainy

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

  • infolinia o pomocy w województwie mazowieckim -  numer 987
  • infolinia ogólnopolska pod numerem (+48) 47 721 75 75
  • informacje o legalizacji pobytu - www.ua.gov.pl

ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ -  МАЗОВЕЦЬКЕ ВОЄВУДСТВО

  • Інфолінія для допомоги в Мазовецькому воєвyдстві - номер 987
  • Загальнопольська інфолінія під номером (+48) 47 721 75 75
  • Інформація про легалізацію перебування -www.ua.gov.pl

Załączniki: