Logo programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma zostać dopasowany do aktualnego poziomu cen urządzeń grzewczych i materiałów budowlanych. Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości progów dochodowych oraz skali dofinansowania inwestycji.

Jedną z zapowiadanych zmian ma być podniesienie obowiązującego progu dochodowego, który obecnie wynosi 100 tys. zł. Zwiększona zostanie wysokość dofinansowania na poszczególne inwestycje, a osoby o najniższych dochodach uzyskają nawet 100 proc. dopłaty. Po raz pierwszy w historii programu zwaloryzowany zostanie koszt przeprowadzenia termomodernizacji. Informacje o planowanych zmianach mają zostać ogłoszone do końca roku.