Burmistrz Myszyńca

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag, wniosków i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”.

Zgłoszenia uwag, wniosków i propozycji do projektu „Strategii” będzie można dokonać w formie ustnej do protokołu lub pisemnej za pomocą formularza uwag.

Projekt „Strategii” wraz z „Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej” został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec: www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej Gminy Myszyniec: www.myszyniec.pl.

Dziękujemy za zaangażowanie  i  udział w procesie konsultacji.

Załączniki