Plakat konkursu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zachęca do udziału w konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej oraz możliwości składania wniosków od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 

w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.