UTWORZONO: 15 STYCZEŃ 2013 KRYSTIAN KALINOWSKI
Odsłony: 10025
Drukuj

,,Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec”

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 100 000,00 zł.