UTWORZONO: 28 PAŹDZIERNIK 2016 DARIUSZ KOBUS
Odsłony: 1887
Drukuj

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla Działania 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli

 Cel projektu: 

Wsparcie Gminy Myszyniec w zakresie podniesienia jakości kształcenia w tej placówce na podstawie indywidualnej diagnozy. Wsparcie będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Myszyniec przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

Pobierz: