IMG_20200515_090257
IMG_20200515_103027
IMG_20200519_154004
krysiaki2
Zdjęcie komputery 2
zdjęcie router
zdjęcie Wolkowe
Zdjęcie Wydmusy
zdjęcie Zalesie
zdjęcie
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W dniach 15 i 18 maja 2020 r. Gmina Myszyniec dokonała przekazania sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w liczbie 20 sztuk oraz routery WiFi z dostępem do internetu 45 sztuk  do szkół z terenu Gminy Myszyniec, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, Publicznej Szkoły Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Krysiakach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona  Żebrowskiego w Wykrocie.

Komputery  zostaną użyczone uczniom, którzy nie posiadają sprzętu do nauki zdalnej.

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA

O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację  można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej  premii  należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.