Gmina Myszyniec informuje, iż został wyłoniony Wykonawca na wymianę glikolu w instalacjach solarnych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”” – F.H.U. „EURO-PROJEKT” mgr inż. Łukasz Mirczak z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łokietka 13, 42-200 Częstochowa.


Przedmiotem zamówienia jest wymiana glikolu w 393 instalacjach solarnych będących własnością Gminy Myszyniec, zamontowanych w latach 2013 – 2014 na nieruchomościach należących do mieszkańców.

Wymiana glikolu będzie realizowania do 15 grudnia 2020 r.