Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”
Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.