Grafika - konsultacje1.       Przedmiot konsultacji:

Burmistrz Myszyńca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030”.

 2.       Termin  i forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w terminie od 05.02.2021 r. do 12.02.2021 r. w formie zbierania uwag i opinii, w wersji papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik), poprzez:

  •  Przesłanie ich na adres Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
  •  Złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w Punkcie Obsługi Mieszkańców,
  •  Przesłania na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Myszyńcu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

3.      Kto może wziąć udział w konsultacjach:

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Myszyniec.

4.       Osoba do kontaktu:

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 19 oraz pod numerem telefonu: 29 77-21-141 wew. 18 - osoba do kontaktu – Daniel Walijewski – sekretarz gminy.

 

Do obowiązkowych zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania w jednostce samorządu terytorialnego oraz uzupełnieniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do roku 2026. Cele integracji społecznej przedstawione
w niniejszym dokumencie powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej w tym przedstawicieli różnych grup społecznych i środowisk, zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi oraz szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla obecnej oraz przyszłej integracji mieszkańców.

 

  Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki: