Szanowni Państwo!

Wraz z nadejściem słonecznych dni na terenie powiatu wzrosła ilość zdarzeń związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na łąkach, nieużytkach, przy drogach komunikacyjnych a także w bezpośrednim sąsiedztwie lasów.

Burmistrz Myszyńca apeluje do mieszkańców naszej gminy o poszanowanie środowiska naturalnego oraz o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Niemal każdy z nas lubi spędzać czas na łonie natury. Niestety środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne działanie człowieka. Jednym z jego przejawów jest wypalanie traw na nieużytkach czy przydrożnych rowach. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. W pożarach giną cenne, chronione gatunki roślin i zwierząt. Proceder ten jest tym bardziej szkodliwy, że w trakcie wypalania traw i innej suchej roślinności, do atmosfery przedostają się duże ilości szkodliwych dla zdrowia produktów spalania.

Sytuacje takie przytrafiają się każdego roku, zwłaszcza teraz w okresie wiosennym. W związku z tym pragniemy przypomnieć, że ustawa o ochronie przyrody nakłada sankcje karne na osoby, które dopuszczają się takiego bezprawnego działania. Pamiętajmy, że każdy pożar powoduje nieodwracalne straty ekologiczne, materialne, a także społeczne.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypalania traw nie zatrzymają żadne zakazy administracyjne. Najważniejsza jest świadomość o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą takie działanie. Jedynie to może doprowadzić do zmniejszenia powstawania tego bezmyślnego zjawiska. Zwróćmy także szczególną uwagę na nasze dzieci, które czasami dla zabawy podpalają trawy nawet blisko swoich domów.

Apelujemy do Państwa o rozwagę!

Koszty ludzkiej bezmyślności ponosimy wszyscy!

NIE WYPALAJ !