Szanowni Rodzice i Uczniowie,

przypominamy , że od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic  lub opiekun prawny ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu w terminie od 1 do 15 września 2021r.

Obsługą spraw zajmuje się Pani Anna Rzepkowska (tel: 29/77 22 456).