W dniu 14 września 2021r. w Troszynie Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec”. Kwota udzielonej dotacji - do 30 000,00 zł netto. Termin realizacji zadania 30.11.2021 r.