Latarnie przy drodze

W dniu 24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Białusny Lasek.  Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 12 opraw oświetleniowych. Wartość robót: 71 761,37 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas, siedziba firmy: Łaś 45  06-225 Rzewnie.