Baner Mapa Aktywności Społecznych

Polecamy Państwa uwadze Mapę Aktywności Społecznych dostępną na stronie: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl. Mapa jest użytecznym narzędziem do publikowania i pozyskiwania informacji na temat organizacji pozarządowych oraz społecznych grup nieformalnych działających na terenie północno-wschodniego Mazowsza.

Pozwala na wyszukiwanie organizacji na danym terenie, wprowadzanie nowych podmiotów, wydarzeń, czy zrealizowanych przedsięwzięć społecznych. Aktualnie na mapie znajduje się ponad 600 podmiotów, w tym: stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, stowarzyszenia zwykłe, kluby seniora, zespoły ludowe.
Mapa została opracowana w ramach zadania publicznego pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020", a następnie rozbudowana w projekcie pt. „Pozarządowy jest Gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania” dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizatorzy to partnerskie organizacje: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza", Stowarzyszenie "Projekt Radomir", Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny oraz Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło" wspierani przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Narzędzie powstało z myślą o potrzebie promocji sektora społecznego oraz komunikacji z otoczeniem i instytucjami współpracującymi.