Gmina Myszyniec informuje, że przedłuża nabór osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego do dnia 31.01.2022 r.
Osoby chętne prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Wypełnioną deklarację można również przesłać:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
b) drogą mailową na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – przesłać należy skan wypełnionej i podpisanej deklaracji,
c) na adres skrzynki e-PUAP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu: /UMMyszyniec/skrytka
Po zebraniu chętnych osób projektant dokona wizji lokalnej na działkach zainteresowanych mieszkańców w celu wstępnej weryfikacji możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków w danej lokalizacji. U osób, u których weryfikacja ta wypadnie pomyślnie zostaną wykonane badania geologiczne przez uprawnionego geologa w celu oceny warunków gruntowo - wodnych (poziomu wód gruntowych oraz rodzaju gruntu i jego przepuszczalności), pod kątem możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jeśli badanie geologiczne wykaże niewłaściwe dla zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków warunki gruntowo - wodne i zaprojektowanie oczyszczalni nie będzie możliwe, wówczas mieszkaniec nie będzie mógł brać udziału w projekcie.
Po pozytywnej wstępnej weryfikacji i wykonaniu badań geologicznych z mieszkańcami zostaną zawarte umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Przewidywany szacunkowy koszt dokumentacji projektowej to 700,00 zł brutto. Ostateczny koszt zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej.
Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z mieszkańcami zostaną zawarte umowy dotyczące współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość wkładu własnego mieszkańców będzie zależna od rodzaju dofinansowania zewnętrznego jakie Gmina pozyska na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.