Plakat

W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy

w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”

 

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 491 osób w wieku 30 lat i więcej (287 K/204 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
  • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety.

Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie/aktualizację IPD. Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodną z IPD ofertę obejmującą formę wsparcia w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące instrumenty rynku pracy:

  1. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  2. organizacja miejsc odbywania stażu,
  3. szkolenia.

 

 Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 7 955 200,49 zł. W 2022 r. zaplanowano wydatki

w wysokości 3 990 060,27 zł, gdzie 3 192 048,22 zł to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy,

Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 43 83, 760 45 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http//ostroleka.praca.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego