Eternit

Mieszkańcy gminy Myszyniec,

W związku z przyznaniem Gminie Myszyniec dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.”Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec" informuję, że mieszkańcy posiadający  wyroby zawierające azbest mogą składać wnioski w  Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Wnioski  oraz informacje na temat wyrobów zawierających azbest należy złożyć do dnia 31 maja 2022 r. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania, które mają zdemontowane wyroby azbestowe.


Załączniki: