Plakat konkursowy

Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym pn. „Magiczny świat dziecka” przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi poprzez upowszechnianie twórczości, a także budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i ułatwianie im integracji w nowym środowisku. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 17 roku życia.

  • Prace plastyczne mogą zostać wykonane w dowolnej technice.
  • Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, opcjonalnie imieniem rodzica oraz koniecznie nr telefonu kontaktowego.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 czerwca. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej i na facebooku.

 


Prace plastyczne przedstawiające „Magiczny świat dziecka” należy dostarczyć w terminie do 6 czerwca 2022 r. do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 8.