VI EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ” – 

KONKURS „ARTYSTYCZNY przeWODNIK”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadzi w nadchodzącym sezonie wakacyjno-urlopowym VI edycję ogólnopolskiej akcji informacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Jej bezpośrednimi adresatami są dzieci, młodzież i osoby dorosłe spędzające wolny czas w różnego rodzaju zbiornikach wodnych i na terenach przywodnych. Akcja skierowana jest również do osób zarządzających kąpieliskami, wypożyczalniami sprzętu wodnego, ośrodkami wypoczynkowymi, rekreacyjno-turystycznymi i lokalami gastronomicznymi.

Inauguracja akcji nastąpi 15 czerwca 2022 roku w Olsztynie – w tym samym dniu odbędzie się inauguracja akcji wojewódzkiej w Radomiu i będzie ona obowiązywała do końca września 2022 roku.

W ramach tego projektu, ogłoszony został konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK” promujący bezpieczeństwo na terenach wodnych i przywodnych oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

Konkurs będzie trwał od 27 czerwca do 9 września br. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat (zespoły max 3 osobowe).

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane zostaną przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do odwiedzenia strony internetowej

 

http://policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda

 

gdzie można znaleźć harmonogram działań w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, materiały informacyjno-edukacyjne, relacje z przebiegu projektu na terenie kraju oraz przydatne linki i pliki do pobrania (również w wersji obcojęzycznej).