Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” ogłosiło ranking inwestycji samorządowych za lata 2019 - 2021.


Herb Gminy MyszyniecW kat. miasta inne (gminy miejsko-wiejskie),
Myszyniec znalazł się na 64. miejscu na 620 ujętych w rankingu
– ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita (na mieszkańca)
w latach 2019-2021 w wysokości 1453,96 zł.


W kategorii gminy wiejskie (na 1523 gminy):

  • Gm. Łyse - 133. miejsce ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita (na mieszkańca) w latach 2019-2021 w wysokości 1538,05 zł,
  • gm. Rzekuń na 306. miejscu z wydatkami 1201,65 zł,
  • gm. Czarnia na 392. miejscu z wydatkami 1099,77 zł,
  • gm. Baranowo na 475. miejscu z wydatkami 1025,81 zł,
  • gm. Olszewo-Borki na 481. miejscu z wydatkami 1022,30 zł,
  • gm. Troszyn na 534. miejscu z wydatkami 972,07 zł;
  • gm. Goworowo na 807. miejscu z wydatkami 790, 64 zł,
  • gm. Kadzidło na 826. miejscu z wydatkami 783,92 zł,
  • gm. Lelis na 1042. miejscu z wydatkami 656,35 zł,
  • gm. Czerwin na 1150. miejscu – z wydatkami 587,99 zł.

Wśród Gmin Powiatu Ostrołęckiego Nasza Gmina jest druga w tym rankingu inwestycji samorządowych za lata 2019-2021 (za Gminą Łyse a przed Gminą Rzekuń).