logo5. MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza  ps. „Rój”
52. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W KOMOROWIE    


Szanowni mieszkańcy,

Dowódca 2. Kompani Lekkiej Piechoty 52. Batalionu Lekkiej Piechoty 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej informuje o planowanych ćwiczeniach wojska na dzień 19 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 13.00 – 15.00 w Myszyńcu.

W ramach ćwiczeń wydzielony pododdział 2.klp/52.blp Komorowo będzie realizował zadania z zakresu: Działania żołnierza w terenie zurbanizowanym. Ćwiczenia obejmują ulice: Reymonta, 23 Stycznia, Kazimierza Stefanowicza z zakończeniem przy Stacji Paliw Orlen.

 Dowódca 2.klp/52.blp

por. Krzysztof SZCZĘSNOWICZ